Top of the page

Cerdd Ieuenctid

NYAW group 1

Mae Tŷ Cerdd-Music Centre Wales yn rhoi cryn sylw i bwysigrwydd cerddoriaeth fel cyfrwng i ddatblygu ymwybyddiaeth ddiwylliannol a chymdeithasol, sgiliau trosglwyddadwy hanfodol ac, uwchlaw popeth, boddhad. Mae manteision cyfannol cerddora yn arbennig o berthnasol yn achos pobl ifanc, ac o’r braidd bod angen tynnu sylw at y ffaith fod dyfodol traddodiad cerddorol yng Nghymru - ar lefel amatur a phroffesiynol - yn dibynnu ar yr anogaeth a’r gefnogaeth a roddir i gerddorion ifanc.

Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Cymru gan Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru ym 1982 ac yna, ym 1984, sefydlwyd Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru ganddo. Yn fwy diweddar, a thrwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyd-bwyllgor Addysg Cymru er mwyn gweinyddu Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, aeth y Ffederasiwn ati i ffurfio Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2001, Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2002 a grŵp Pres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2004.

Am fwy o wybodaeth am onsomblau ieuenctid Tŷ Cerdd, cysylltwch â:

Matthew Thistlewood
Rheolwr Cerddoriaeth Ieuenctid
matthew.thistlewood@tycerdd.info