Top of the page

Aelodaeth 2018

Societies map imageMae Tŷ Cerdd yn frwd iawn am ymgysylltu â gwneuthurwyr cerddoriaeth o gwmpas Cymru a chydweithio â chymunedau i gefnogi creu cerddoriaeth Gymreig, dathlu’r gynhysgaeth a datblygu cynulleidfaoedd. Mae gennym aelodaeth o gymdeithasau sy’n hyrwyddo cerddoriaeth ar draws Cymru – mae’r aelodau’n cynnwys cymdeithasau operatig, bandiau pres, corau, grwpiau canu a dawnsio gwerin, ensembles cerddoriaeth ieuenctid, gan amrywio o sefydliadau perfformio cymunedol bychain i’r rheini sydd o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol.

I ehangu ein gwaith, rydym wedi lansio aelodaeth ychwanegol i UNIGOLION: gall cyfansoddwyr, perfformwyr, arweinwyr, ymchwilwyr, myfyrwyr a phobl eraill sy’n frwd dros gerddoriaeth i gyd fanteisio ar fuddion aelodau Tŷ Cerdd – buddion sydd wedi’u helaethu yn ddiweddar:

BUDDION AELODAETH 2018

• Arweiniad artistig a gweinyddol

• Mynediad i lyfrgell benthyca cerddoriaeth Tŷ Cerdd (cyfraddau ffafriol i aelodau) – DS MAE STOC Y LLYFRGELL YN CAEL EI DDATBLYGU YN 2017

• Mynediad i gatalog helaeth o nodiadau rhaglenni (cyfraddau ffafriol i aelodau)

• Mynediad i Gasgliad Cerddoriaeth Cymru (drwy apwyntiad yn unig, e-bostiwch ethan.davies@tycerdd.org)

NEWYDD: bwletinau rheolaidd i aelodau’n unig gyda’r newyddion diweddaraf am weithgarwch Darganfod Cerddoriaeth Cymru – gan gynnwys MYNEDIAD AM DDIM i’w ddigwyddiadau/datganiadau ar hyd y flwyddyn

• 10% oddi ar aelodaeth Making Music

• Gostyngiad 15% oddi ar yr holl nwyddau sydd ar gael oddi ar www.tycerddshop.com a www.discoverwelshmusic.com

• Gostyngiad 15% oddi ar wasanaethau Recordio Tŷ Cerdd

• Tocynnau cyngerdd gostyngol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Ensembles Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Gŵyl Bro Morgannwg a chynigion eraill a drefnir yn arbennig (sy’n cael eu cylchredeg drwy e-bost)

• Teithio tramor gostyngol gyda Melody Music (cliciwch YMA am fwy o wybodaeth)

• Digwyddiadau a chyngherddau’n cael eu hyrwyddo’n arbennig ar wefan Tŷ Cerdd a chyfryngau cymdeithasol

• Cyfleoedd hyrwyddo drwy e-fwletinau Tŷ Cerdd

AELODAETH I GYMDEITHASAU: £40

AELODAETH UNIGOL: £20 (MYFYRWYR: £5)

Cliciwch yma: http://tycerdd.org/forma