Top of the page

Grwpiau Ffocws

Focus group imageYmunwch â ni yn Abertawe neu ym Mangor i rannu eich barn a helpu i lunio dyfodol Tŷ Cerdd.

Rydym yn cynnal 2 sesiwn i gysylltu ag aelodau, y rhai nad ydynt yn aelodau, athrawon, myfyrwyr... mae yna wahoddiad i bawb ymuno â ni am luniaeth a thrafodaeth anffurfiol. Rydym am gael gwybod amdanoch a sut orau y gallwn gefnogi’ch gweithgareddau.

Bydd pawb sy'n mynychu yn cael cyfle i ennill talebau anrheg o £ 25.00 oddi wrth ein partneriaid, Cerdd Ystwyth (Aberystwyth) a Pencerdd Music (Penarth).

Grŵp ffocws de Cymru
Dydd Sadwrn 20 Ionawr
10:30 - 12:30
Technium 2, Kings Road,
Abertawe, SA1 8PH

E-bostiwch enquiries@tycerdd.org i roi gwybod eich bod chi am ddod.

Grŵp ffocws gogledd Cymru (+ CCB ) i gyd-redeg â Gŵyl Gerdd Bangor
Dydd Sadwrn 3 Chwefror
Co-working Public Space, Lefel 5, Pontio, Bangor;

10:15 (coffi ar gael o 10:00): CCB Tŷ Cerdd – yn agored i aelodau TC yn unig.
10:45-11:45 grŵp ffocws / focus group - sesiwn agored

E-bostiwch enquiries@tycerdd.org i roi gwybod eich bod chi am ddod.

cerdd ystwyth

Pencerdd-logo