Top of the page

Stiwdio

Mae Tŷ Cerdd yn gartref i stiwdio recordio broffesiynol sy’n gallu ymgymhwyso ar gyfer pob math o gerddoriaeth.


Pete Lawrie - A Little BrighterMae yma ‘ystafell fyw’ fawr (36' x 24'), ac ynddi biano traws Bösendorfer 7' 4" sy’n berffaith ar gyfer recordiadau siambr a datganiadau unawdol. Ymhlith ein cleientiaid mae’r Bryn Terfel, BBC, Richard Herring, Shan Cothi, Rebecca Evans, S4C, Jem, Pete Lawrie, Only Men Aloud a Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Mae cynhyrchwyr a pheirianwyr Tŷ Cerdd hefyd yn cynnig gwasanaeth recordio symudol. Gallan nhw deithio i recordio eich cyngerdd neu eich ymarfer gan ddefnyddio’u cyfarpar symudol manyleb uchel. Caiff y recordiadau eu golygu, eu cymysgu a gwneir copi meistr nôl yn y stiwdios yng Nghaerdydd.

Gall Tŷ Cerdd hefyd helpu i gynllunio a threfnu eich prosiect, gan gynnig cyngor creadigol yn ogystal â thechnegol. Gallwn estyn cymorth gyda threfniannau cerdd, sgorio, cyfansoddi a dylunio sain ac mae gennym brofiad helaeth mewn sawl agwedd ar ôl-gynhyrchu, gan gynnwys golygu sain, cymysgu, llunio copïau meistr, a chymysgu i ffilm.

PETE LAWRIE: A Little Brighter (Island Records)
Cynhyrchwyd a chymysgwyd gyda James Clarke yn Stiwdios Tŷ Cerdd