Top of the page

Cadeirydd Tŷ Cerdd

Dyddiad:06 Hydref 2017

Steph Power 002

Cyfansoddwr, awdur, cyn-gitarydd ac offerynwraig daro yw Cadeirydd newydd Tŷ Cerdd, Steph Power. Mae gwaith a bywyd Steph wedi’u gwreiddio yng Nghymru ers bron i 25 mlynedd; mae’n olygydd cyfrannol i Wales Arts Review ac yn feirniad i’r Independent ymhlith cyhoeddiadau eraill. Cerddoriaeth siambr yn bennaf yw ei miwsig hi o ran ei graddfa, gyda’r perfformiad cyntaf erioed o driawd newydd yng Ngŵyl Bro Morgannwg eleni. Yn frwdfrydig iawn am allgymorth ac addysg, mae Steph wedi arwain a chymryd rhan mewn llawer o weithdai cyfansoddi a chyfansoddi caneuon, gan gynnwys rhai gydag ensembles megis Gemini, Icebreaker a Jane’s Minstrels, ac mae’n mwynhau gweithio gyda phobl ifainc fel arholwr i Goleg y Drindod yn Llundain. Mae’n deall yn iawn bwysigrwydd cerddora cymunedol lawr gwlad yn ogystal â’r angen i hybu rhagoriaeth ar lwyfannau rhyngwladol.

Wrth ymgymryd â’i rôl, meddai Steph: "Braint anhygoel i mi yw cael fy mhenodi i rôl Cadeirydd Tŷ Cerdd a dw i wedi ymgyffroi o fedru helpu i lywio’r sefydliad wrth iddo ddatblygu ei waith yn cefnogi cyfansoddwyr a pherfformwyr ar bob lefel ac wrth helpu cymunedau i ymgysylltu â cherddoriaeth Cymru."

Ochr yn ochr â Steph, mae un o hoelion wyth cerddoriaeth Cymru ac un o ymddiriedolwyr Tŷ Cerdd, Gillian Green, MBE, wedi camu ymlaen i ymgymryd â rôl yr Is-gadeirydd. Bydd gwybodaeth a phrofiad Gillian, yn ogystal â’i rôl bwysig i ni fel siaradwraig Gymraeg, yn werthfawr i’r sefydliad.