Top of the page

Cyfansoddi Cymru: 2018 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Dyddiad:23 Awst 2017

Un o brif nodau Cyfansoddi: Cymru yw cefnogi cyfansoddi yng Nghymru yn ogystal ag arddangos gweithiau gan gyfansoddwyr byw sy'n haeddu mwy o sylw. I unrhyw un sydd â diddordeb mewn Cyfansoddi, rydym yn cynnig y cyfle unigryw i ddod i glywed y sgorau ar y rhestr fer yn cael eu datblygu yn ymarferion agored Cyfansoddi: Cymru 2018, a hynny YN RHAD AC AM DDIM. Yn ogystal â hyn, bydd cyngerdd penllanw RHAD AC AM DDIM a fydd yn cynnwys detholiad o'r darnau sydd wedi bod yn rhan o Cyfansoddi: Cymru.

Gallwch archebu eich tocynnau RHAD AC AM DDIM drwy ffonio Llinell Cynulleidfa Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar 0800 052 1812.

Cynhelir Cyfansoddi: Cymru 2018 yn Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd ar yr amseroedd canlynol:

Dydd Iau 1 Chwefror: 10am-1pm a 2pm-5pm Diwrnod Chwarae Drwodd - Ymarferion Agored

Dydd Iau 22 Chwefror: 2pm-5pm a 6pm-9pm Gweithdy Ymarferion Agored

Dydd Gwener 23 Chwefror: 2.30pm-5.30pm Ymarferion Agored

Dydd Gwener 23 Chwefror: 7pm Cyngerdd

Yr arweinydd B Tommy Andersson fydd yn arwain Cyfansoddi: Cymru 2018 ac yn ymuno ag ef fydd Huw Watkins, Cyfansoddwr Cysylltiedig Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gynnig cyngor ac arweiniad ar eu sgorau i’r cyfansoddwyr.