Top of the page

Gwybodaeth am Aelodaeth 2018-19

globe with images small
Mae Tŷ Cerdd yn frwd iawn am ymgysylltu â gwneuthurwyr cerddoriaeth o gwmpas Cymru a chydweithio â chymunedau i gefnogi creu cerddoriaeth Gymreig, dathlu’r gynhysgaeth a datblygu cynulleidfaoedd.

Mae gennym aelodaeth o gymdeithasau sy’n hyrwyddo cerddoriaeth ar draws Cymru – mae’r aelodau’n cynnwys cymdeithasau operatig, bandiau pres, corau, grwpiau canu a dawnsio gwerin, ensembles cerddoriaeth ieuenctid, gan amrywio o sefydliadau perfformio cymunedol bychain i’r rheini sydd o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol.

I ehangu ein gwaith, rydym wedi lansio aelodaeth ychwanegol i UNIGOLION: gall cyfansoddwyr, perfformwyr, arweinwyr, ymchwilwyr, myfyrwyr a phobl eraill sy’n frwd dros gerddoriaeth i gyd fanteisio ar fuddion aelodau Tŷ Cerdd.

BUDDION AELODAETH 2018

NEWYDD: cyfleoedd perfformio ar draws Cymru

Cyfleoedd rheolaidd i berfformio mewn gofodau cyhoeddus i gymdeithasau sy’n aelodau o Dŷ Cerdd mewn canolfannau ar draws Cymru (mewn perthynas newydd â Creu Crymu, yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau).

Gwell hyrwyddo i ddigwyddiadau a chyngherddau ar wefan a chyfryngau cymdeithasol Tŷ Cerdd

Gall Tŷ Cerdd helpu i ledaenu’r gair am eich holl weithgarwch a digwyddiadau sydd ar y gweill i’w gronfa sylweddol o ddilynwyr a chyfeillion drwy’r cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyr, e-fwletinau a gwefan.

Gostyngiad 20% oddi ar holl gynnyrch Tŷ Cerdd
Mae Siop Tŷ Cerdd www.tycerddshop.com yn cynnig cerddoriaeth ddalen leisiol ac offerynnol gan amryw o gyfansoddwyr Cymru, ynghyd â CDs, llyfrau a monograffau. Mae canolfan ddigidol Tŷ Cerdd www.discoverwelshmusic.com yn cynnig cerddoriaeth ddalen i’w lawrlwytho o gatalogau Tŷ Cerdd a Faber gan gynnwys gweithiau gan Ivor Novello, Grace Williams, Idris Lewis, Karl Jenkins a llawer un arall.

Arweiniad artistig a gweinyddol
Mae staff Tŷ Cerdd yn arbenigwyr ar bopeth o lunio rhaglenni i bartneriaethau a chodi arian – a gallwn helpu gyda chyflwyniadau i gyfansoddwyr o Gymru. Gall aelodau alw neu e-bostio am gyngor unrhyw bryd yn ystod oriau swyddfa, dydd Llun i ddydd Gwener – rydym bob amser yn falch o helpu.

Mynediad i lyfrgell llogi cerddoriaeth gorawl Tŷ Cerdd
Mae gan aelodau Tŷ Cerdd hawl i logi cerddoriaeth o’n llyfrgell am gyfradd ffafriol o £1 y copi am 3 mis. Mae’r catalog ar gael ar ein gwefan i bori drwyddo ac os bydd gynnoch chi unrhyw ymholiadau cysylltwch ag enquiries@tycerdd.org.

Mynediad i gatalog helaeth o nodiadau rhaglen
Gall Tŷ Cerdd ymfalchïo yn ei gasgliad helaeth o nodiadau rhaglen (a ysgrifennwyd a’u gadael fel cymynrodd i ni gan Peter Reynolds). Mae rhestr gynhwysfawr o’r repertoire dan sylw ar gael ar ein gwefan a gall aelodau gael y nodiadau hyn i’w hargraffu am gyfradd ffafriol o £10 yr un.

Gostyngiad 25% oddi ar wasanaethau recordio Tŷ Cerdd
Gallwn gynnig gostyngiad 25% oddi ar sesiynau a recordio cyngherddau; gwasanaethau ffilmio ac amlgyfrwng; gwaith celf, dylunio a chysodi ar gyfer casys CD; gwasgu CDs; rheoli trwyddedau MCPS/PRS; dosbarthu digidol drwy iTunes, Spotify ac Amazon.

Mynediad i’r Casgliad Cerddoriaeth Gymreig
Adnodd sylweddol yw ein Casgliad Cerddoriaeth Gymreig sy’n cynnwys gwybodaeth am gerddoriaeth glasurol a chyfansoddwyr Cymru. Rydym yn dal copïau o gannoedd o sgorau cyhoeddedig ac anghyhoeddedig gan gyfansoddwyr o Gymru ac mae catalog o’n casgliad ar gael ar gais; cysylltwch ag ethan.davies@tycerdd.org am fwy o wybodaeth.

Tocynnau i gyngherddau am brisiau gostyngol
Gall aelodau fanteisio ar gynigion rheolaidd ar docynnau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Ensembles Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Gŵyl Bro Morgannwg a mwy. Cylchredir y cynigion hyn i’r person cyswllt penodedig yn eich cymdeithas drwy e-bost.

Cylchlythyrau rheolaidd
Cadwch ar y blaen gyda’n holl newyddion a gweithgarwch diweddaraf drwy e-gylchlythyrau a bwletinau rheolaidd.

Gwasanaeth cysodi a golygu proffesiynol
Mae sgiliau ardderchog gynnon ni yma yn Nhŷ Cerdd mewn cysodi a golygu cerddoriaeth a gallwn gynnig y gwasanaeth yma i aelodau am gyfradd ostyngol.

Portreadau rheolaidd o gyfansoddwyr o Gymru i aelodau’n unig
Bydd aelodau’n derbyn e-gyfnodolion deufisol ynglŷn â chyfansoddwyr Cymreig sy’n cael sylw gan Dŷ Cerdd, o E.T.Davies i Dilys Elwyn Edwards.

Gwasanaeth dylunio graffeg ac argraffu i aelodau’n unig
Hefyd mae dylunydd graffeg gyda ni yn Nhŷ Cerdd: gall aelodau fanteisio ar ostyngiad 20% oddi ar gostau dylunio wrth ddefnyddio ein gwasanaeth dylunio ar gyfer taflenni, rhaglenni, posteri a CDs. Gweler DOLEN am enghreifftiau o waith blaenorol.

10% oddi ar aelodaeth Making Music
Mae Tŷ Cerdd a Making Music wedi dod at ei gilydd i gynnig gostyngiad 10% i aelodau’r ddau sefydliad oddi ar eu ffioedd aelodaeth. Bargen!

Teithio tramor am bris gostyngol gyda Melody Music
Gall aelodau gysylltu â Mark Burrows YMA am fwy o wybodaeth

Lluniaeth yn Eisteddfod 2018
Gwahoddir aelodau Tŷ Cerdd i fanteisio ar y te a choffi am ddim fydd ar gynnig ym Mhencadlys Tŷ Cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2018 sy’n dod i Fae Caerdydd eleni. Rydyn ni’n agor ein drysau yng nghanol y ‘Maes’ i’r holl aelodau – dewch i ddweud helô, ymlacio gyda phaned o de a siarad am sut gallwn ni eich helpu.AELODAETH I GYMDEITHASAU: £40

AELODAETH UNIGOL: £20 (MYFYRWYR: £5)