Top of the page

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru

Rydym yma:

  • i ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl, ac i weddill y byd.

  • i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol ac i feithrin cerddoriaeth Cymru y presennol ac i’r dyfodol.

  • i gefnogi’r sector proffesiynol a’r rheini nad ydynt yn broffesiynol, perfformwyr a chynulleidfaoedd, i berfformio, cyfansoddi a p hrofi cerddoriaeth Cymru.

Yn y sector proffesiynol

Rydym yn gweithio ar draws Cymru gyda chyfansoddwyr, perfformwyr a sefydliadau. Mae gennym stiwdio recordio fewnol, label recordio (Recordiau Tŷ Cerdd) a gwasgnod, llyfrgell hurio a’n casgliad ein hunain o gerddoriaeth Gymreig. Hefyd mae gennym gysylltiad gwerthfawr â Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n dal archif Tŷ Cerdd; ar hyn o bryd, rydym yn cydweithio â’r Llyfrgell i ddigideiddio gweithiau pwysig o’u casgliad (gyda llawysgrifau ar gael i bawb eu gweld ar discoverwelshmusic.com ac argraffiadau perfformio newydd o siop ar-lein Tŷ Cerdd).

Gyda’r rheini nad ydynt yn broffesiynol

Mae gennym aelodaeth sy’n cynnwys cymdeithasau a grwpiau o bob cwr o Gymru – rydym yn darparu arbenigedd a chefnogaeth hyrwyddol iddyn nhw, yn eu helpu i gysylltu â chyfansoddwyr a chynulleidfaoedd a darparu gwasanaethau ar eu cyfer (megis llyfrgell hurio, cyngor, pecynnau gostyngol a nodiadau rhaglenni).

Cyllid

Rydym yn gweinyddu pum maes o gyllid y Loteri (ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru) a thrwy’r rhain rydym yn galluogi amrywiaeth o waith mewn

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.