Top of the page

Deborah Keyser

Croesawu Deborah Keyser fel Cyfarwyddwr newydd Tŷ Cerdd

Deborah Keyser

Rwy’ wrth fy modd ‘mod i wedi cael fy ngwahodd gan dîm Tŷ Cerdd i ysgrifennu cyfarchiad ar gyfer y cylchlythyr hwn – y cyntaf yn fy hanes, fel Cyfarwyddwr newydd i ddod, a’r cylchlythyr olaf cyn i Gwyn L Williams orffen.

Mae esgidiau Gwyn yn rhai enfawr i’w llanw - ac nid dim ond am fod ganddo draed mwy o faint na fi. Mae Gwyn yn dipyn o sefydliad ym myd cerddoriaeth yng Nghymru. Deuthum ar ei draws yn y lle cyntaf yn fy swydd ‘go iawn’ gyntaf, fel aelod o staff adran gerdd Radio 3 y BBC: roedd Gwyn yn gynhyrchydd ar gyfer Radio 3 ym Mangor. 15 mlynedd yn ddiweddarach, daeth cyswllt rhyngom unwaith eto pan ymunais â thîm Creu Cymru (yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydol yng Nghymru) ac roedd Gwyn bryd hynny yn Brif Weithredwr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen; rydym wedi bod yn gyd-weithwyr ac yn ffrindiau ers hynny. Mae ei wybodaeth yn ddiguro, a’i ymroddiad a’i gynhesrwydd yn golygu bod gweithio gydag e yn bleser, a hynny ar bob adeg.

Bu gweithio gyda Creu Cymru - gyda a thros y rhwydwaith o ganolfannau ar hyd a lled Cymru - yn fraint enfawr, ac rwy’n wirioneddol ddiolchgar i’r aelodau, yr artistiaid, a’r cynulleidfaoedd am 11 mlynedd gyfoethog. Ond rwy’n llawn cyffro ynglŷn â symud ymlaen i gymryd y llyw yn Tŷ Cerdd. Rwy’n gwybod y byddaf yn dal i gael cyswllt â’r canolfannau, ac rwy’n edrych ymlaen yn arbennig at weithio gyda’r sîn aruthrol gyfoethog o gyfansoddwyr a grwpiau perfformio sy’n ffynnu yng Nghymru, ac sy’n dod i gysylltiad â chymunedau ar draws ein cenedl.

Mae lleoliad unigryw Tŷ Cerdd yng nghyntedd cyhoeddus Canolfan Mileniwm Cymru, yn fantais enfawr i’r sefydliad, ac i broffil cerddoriaeth Cymru. Rwy’n gobeithio y bydd ffrindiau a chyd-weithwyr yn taro heibio i’n gweld pan fyddaf wedi cychwyn ar fy swydd, o 1 Tachwedd; i’r rhai hynny ohonoch sydd y tu allan i Gaerdydd, cofiwch ysgrifennu ataf neu godi’r ffôn am sgwrs. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at feithrin cyswllt â chi.

Hoffwn ddiolch i staff a bwrdd rheoli Tŷ Cerdd am haelioni eu croeso ers fy mhenodiad – ond carwn ddiolch i Gwyn yn arbennig am yr amser a’r gefnogaeth mae e’n eu buddsoddi yn ystod y cyfnod trosglwyddo. Pob dymuniad da iddo am ymddeoliad hapus a boddhaus iawn.

Deborah Keyser
Darpar Gyfarwyddwr