Top of the page

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi

Dyddiad:01 Mawrth 2018

Colwyn MVC-2Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi er budd Hosbis Dewi Sant

Côr Meibion Colwyn gyda Twm Tegid (baritôn)

19:30 Iau 01.03.18

Eglwys Sant Ioan Llandudno, LL30 2NW

Tocynnau: £10 wrth 01492 873664 neu wrth y drws