Top of the page

Cyngerdd i gefnogi Ymchwil Cancr

Dyddiad:14 Hydref 2017

ARTISTIAID: Cor Coda ac Adlais, Cor Meibion Maelgwn, Cor Ddwylan ac unawdwyr: Elizabeth Woollet, Soprano; Huw Priday, Tenor

DYDDIAD: 14eg Hydref 2017

AMSER: 7 o’r gloch

LLEOLIAD (GAN GYNNWYS CYFEIRIAD LLAWN A CHOD POST): Eglwys St Ioan, Stryd Mostyn, Llandudno. LL30 2NN

TOCYNNAU (PRISIAU A MANYLION Y SWYDDFA DOCYNNAU) Tocynnau - £10. I’w prynu 01492660291 neu 01248723248

Cyngerdd gan gorau enwog Gogledd Cymru gyda unawdwyr – Elizabeth Woollett – Soprano Royal
Opera a Huw Priday – Phantom of the Opera.