Top of the page

Montgomery County Music Festival Concert

Dyddiad:06 Mai 2017

Mae Cyngerdd Gŵyl Gerdd Sir Drefaldwyn nesaf
yn cael ei gynnal yn Theatr Hafren, Y Drenewydd

ar ddydd Sadwrn y 6ed o Fai, 2017

Vivaldi - Gloria in D
Larley - Er Clod i Gerddoriaeth

Gyda gwaith cerddorfaol, unawdau a chôr plant

Côr a Cherddorfa'r Ŵyl