Top of the page

Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn perfformio 'A Child of Our Time' gan Tippett

Dyddiad:22 Ebrill 2017
Am 8yp ar 22ain o Ragfyr, bydd Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn perfformio Tippett 'A Child of Our Time' yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Gweler y wefan am fanylion pellach: https://sites.google.com/site/aberystwythchoralsociety/next-concert---cyngerdd-nesaf