Top of the page

'Made in Dagenham' gan Gymdeithas Operatig Amatur Brynmawr

Dyddiad:29 Mawrth 2017
Mae Cymdeithas Operatig Amatur Brynmawr yn llwyfannu'r sioe gerdd 'Made in Dagenham' yn Theatr Beaufort, Glyn Ebwy, (NP23 5QQ) o ddydd Mercher 29ain o Fawrth i ddydd Sadwrn y 1af o Ebrill 2017. Mae Made in Dagenham yn sioe gerdd fywiog a lliwgar gyda cherddoriaeth gan David Arnold, geiriau gan Richard Thomas a llyfr gan Richard Bean. Mae'n seiliedig ar y 2010 ffilm o'r un enw, oedd yn ei dro yn seiliedig ar y digwyddiadau gwirioneddol streic y peirianwyr gwnïo Ford ym 1968. Gwnaeth y sioe gerdd ei premiere West End a byd yn Theatr yr Adelphi yn 2014.